Rekolekcje przewidziane są w milczeniu i trwać będą do obiadu w piątek. Popołudnie w Piątek przewidziane będzie na odpoczynek i przygotowanie Zebrania WKC. Prosiłbym Moderatorów i Animatorów Podregionu o zapoznanie się z dyżurami na rekolekcjach.

Plan Rekolekcji Animatorów WKC – 02-05.05.2017. (Dom św. Kaspra)

(Konferencje dr Dorota Dźwig UKSW Gdynia)

Temat: Duchowość ludzi świeckich

Wtorek 02.05.2017. (dzień przyjazdu)

18.30 – Kolacja

19.30 – Konferencja wstępna Antropologiczny wymiar duchowości-“Boże mój Boże-szukam Ciebie”

20.30 – Eucharystia( Ks. Andrzej CPPS)

 

Środa 03.05.

8.00 – Modlitwa poranna – Jutrznia (Ks. Bogusław CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – II Konferencja: Modlitwa u podstaw życia duchowego- „Daj mi pić”

 

11.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – III Konferencja: Rady ewangeliczne w życiu ludzi świeckich- “Błogosławieni…

 

17.00 – Czas w milczeniu

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymiana doświadczeń

20.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość spowiedzi) Ks. Daniel CPPS

Czwartek 04.05.

8.00 – Modlitwa poranna – Jutrznia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – IV Konferencja: Potrzeba ciągłej formacji-droga do świętości-Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec mój”

11.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogusław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – V Konferencja: Maryjny wymiar duchowości-‘Oto ja służebnica Pańska”

 

17.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

18.00 – Nieszpory( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymiana doświadczeń

20.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość spowiedzi) ks. Daniel CPPS

 

Piątek 05.05.2017.

8.00 – Modlitwa poranna – Jutrznia (Ks. Bogusław CPPS)

8.30 – Śniadanie

9.30 – VI Konferencja: Moje zaangażowanie w apostolstwie (Rysy duchowości, które należy pogłębić)

 

11.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Prowincjał CPPS )

13.00 – Obiad

– zakończenie rekolekcji.

Podziały dyżurów liturgicznych animatorów i moderatorów WKC:

Dyżur liturgiczny I – ministranci, kadzidło na nabożeństwach, czytania na Mszy św.

Dyżur liturgiczny II – psalm międzylekcyjny ,prowadzenie jutrzni lub nieszporów;

Dyżur liturgiczny III – Przygotowanie i prowadzenie śpiewów na Mszy św. i nabożeństwach – Odpowiedzialni Animatorzy Podregionów wg następującej Kolejności cyklicznie powtarzane:

Podregion Swarzewski

Podregion Ożarowski

Podregion Zamoyski

Podregion Częstochowski

Homilie na Mszy św./ Komentarze na nabożeństwach – Moderatorzy Podregionów WKC;  Kto przewodniczy ten głosi Słowo Boże.

AMDG !