Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Lis
30
sob
2019
Warsztaty Komunikacji Sercem (Edyta Tombarkiewicz) @ Ożarów Maz.
Lis 30@00:00 – 00:00

30.11.2019 — Warsz­ta­ty Komu­ni­ka­cji Ser­cem (Edy­ta Tom­bar­kie­wicz)

Gru
14
sob
2019
Nocne czuwanie na Jasnej Górze
Gru 14@20:00 – Gru 15@04:45

Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze 14/15.12.2019

Cze
16
wt
2020
Rekolekcje dla Księży i Księży Opiekunów WKC @ Częstochowa
Cze 16@18:00 – Cze 19@10:00

16–19.06.2020 — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla Księ­ży i Księ­ży Opie­ku­nów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC)