Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Wrz
13
pt
2019
rekolekcje weekendowe Dom św. Wawrzynca @ Częstochowa
Wrz 13@18:00 – Wrz 15@10:00

13–15.09.2019 — dni skupienia/rekolekcje week­en­do­we dla ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych — Dom św. Waw­rzyń­ca 

Wrz
27
pt
2019
Skupienie w Swarzewie dla Animatorów WKC i wszystkich chętnych @ ul. ks. Pronobisa 6 a
Wrz 27@18:00 – Wrz 29@10:00

27–29.09.2019 – Sku­pie­nie w Swa­rze­wie dla Ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych
Swa­rze­wo, ul. ks. Pro­no­bi­sa 6 a

Paź
4
pt
2019
Dni skupienia dla animatorów, członków WKC i wszystkich chętnych @ Ożarów Maz.
Paź 4@18:00 – Paź 6@10:00

04 — 06. 10. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js