Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rekolekcje dla Księży i Księży Opiekunów WKC 18:00
Rekolekcje dla Księży i Księży Opiekunów WKC @ Częstochowa
Cze 16@18:00 – Cze 19@10:00
Rekolekcje dla Księży i Księży Opiekunów WKC @  Częstochowa
16–19.06.2020 — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla Księ­ży i Księ­ży Opie­ku­nów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC)  
17
18
19
-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW 00:00
-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ Częstochowa DŚW
Cze 19@00:00 – Cze 21@00:00
-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @  Częstochowa DŚW
19–21.06.2020 — Dom św. Waw­rzyń­ca Wstęp­ny plan reko­lek­cji weekendowych/skupienia Pią­tek: Zakwa­te­ro­wa­nie 18:00 — Kola­cja 20:00 — Eucha­ry­stia Cisza do obia­du Sobo­ta: 800 Modli­twa poran­na- Jutrz­nia (ści­słe mil­cze­nie do obia­du) 830 Śnia­da­nie 1000 Kon­fe­ren­cja[...]
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz. 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz. @ Ożarów Maz.
Cze 19@18:00 – Cze 21@12:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz. @ Ożarów Maz.
19–21.06.2020 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30