Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
8
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie @ Częstochowa DŚK
Lis 8@18:00 – Lis 10@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie @  Częstochowa DŚK
08–10.11.2019 — Dom św. Kaspra (wizy­ta­cja Rady Kra­jo­wej) Wstęp­ny plan reko­lek­cji weekendowych/skupienia Pią­tek: Zakwa­te­ro­wa­nie 18:00 — Kola­cja 20:00 — Eucha­ry­stia Cisza do obia­du Sobo­ta: 800 Modli­twa poran­na- Jutrz­nia (ści­słe mil­cze­nie do obia­du) 830 Śnia­da­nie 1000 Kon­fe­ren­cja[...]
9
10
11
12
13
14
15
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie @ Ożarów Maz.
Lis 15@18:00 – Lis 17@12:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie @ Ożarów Maz.
15–17.11.2019 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych W programie rekolekcji:  codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu[...]
16
17
18
19
20
21
22
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ Swarzewo - DŚJ
Lis 22@18:00 – Lis 24@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ Swarzewo - DŚJ
22–24.11.2019 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych W programie rekolekcji:  codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje, moż­li­wość[...]
23
24
25
26
27
28
29
30
Warsztaty Komunikacji Sercem (Edyta Tombarkiewicz) 00:00
Warsztaty Komunikacji Sercem (Edyta Tombarkiewicz) @ Ożarów Maz.
Lis 30@00:00 – 00:00
Warsztaty Komunikacji Sercem (Edyta Tombarkiewicz) @ Ożarów Maz.
30.11.2019 — Warsz­ta­ty Komu­ni­ka­cji Ser­cem (Edy­ta Tom­bar­kie­wicz)