Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz @ Ożarów Maz.
Mar 13@18:00 – Mar 15@12:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz @ Ożarów Maz.
13–15.03.2020 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych W programie rekolekcji:  codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu[...]
14
15
16
17
18
19
20
ODWOŁANE-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie 18:00
ODWOŁANE-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ Swarzewo
Mar 20@18:00 – Mar 22@10:00
ODWOŁANE-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ Swarzewo
20–22.03.2020 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych W programie rekolekcji:  codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje, moż­li­wość[...]
21
22
23
24
25
26
27
ODWOŁANE-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie 18:00
ODWOŁANE-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie @ Częstochowa DŚK
Mar 27@18:00 – Mar 29@10:00
ODWOŁANE-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie @  Częstochowa DŚK
27–29.03.2020 — Dom św. Kaspra Wstęp­ny plan reko­lek­cji weekendowych/skupienia Pią­tek: Zakwa­te­ro­wa­nie 18:00 — Kola­cja 20:00 — Eucha­ry­stia Cisza do obia­du Sobo­ta: 800 Modli­twa poran­na- Jutrz­nia (ści­słe mil­cze­nie do obia­du) 830 Śnia­da­nie 1000 Kon­fe­ren­cja 1100 Roz­wa­ża­nia w gru­pach[...]
28
29
30
31