Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
rekolekcje weekendowe Dom św. Wawrzynca 18:00
rekolekcje weekendowe Dom św. Wawrzynca @ Częstochowa DŚW
Wrz 13@18:00 – Wrz 15@10:00
rekolekcje weekendowe Dom św. Wawrzynca @  Częstochowa DŚW
13–15.09.2019 — dni skupienia/rekolekcje week­en­do­we dla ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych — Dom św. Waw­rzyń­ca                Wstęp­ny plan reko­lek­cji weekendowych/skupienia Pią­tek: Zakwa­te­ro­wa­nie 18:00 — Kola­cja[...]
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ ul. ks. Pronobisa 6 a
Wrz 27@18:00 – Wrz 29@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @  ul. ks. Pronobisa 6 a
27–29.09.2019 – Sku­pie­nie w Swa­rze­wie dla Ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych Swa­rze­wo, ul. ks. Pro­no­bi­sa 6 a W programie rekolekcji:  codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty,[...]
28
29
30