Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Odpust św Kaspra del Bufalo 20.10 . 2018
Odpust św Kaspra del Bufalo 20.10 . 2018
Paź 20 – Paź 21 całodniowy
Odpust św Kaspra del Bufalo 20.10 . 2018
Ser­decz­nie Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół, zna­jo­mych, człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa !Wspól­no­ta Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz. Odpust św Kaspra del Bufa­lo 20.10 . 2018 OŻARÓW MAZOWIECKI „Roz­gła­szaj, głoś i coraz bar­dziej roz­krze­wiaj[...]
21
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa 14:30
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Paź 21@14:30 – 17:30
Program 14.30 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa oraz indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­mi Krwi Chry­stu­sa Zapra­sza­my[...]
22
23
24
25
26
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa; 17:29
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa; @ 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska
Paź 26@17:29 – Paź 28@10:00
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa; @ 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | Polska
26 — 28.10. 2018r. – Reko­lek­cje o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa; Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa; 18:00
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa;
Paź 26@18:00 – Paź 28@10:00
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa;
Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa   26–28.10.2018 r. Św. Kasper pisze: „Kto żyje w uni­że­niu i w poko­rze ser­ca, ma drwi­ny   i obe­lgi w naj­wyż­szej czci” (MMS. S.69) 3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia,[...]
27
28
29
30
31