Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 17:45
Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych @ Ożarów Maz.
Lut 7@17:45 – Lut 9@11:45
Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych @ Ożarów Maz.
Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych  Termin: 07–09.02.2020 Temat: Komunikacja drogą do królowania Jezusa w naszych rodzinach[1]  Słowo życia: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem”   (J 15,12). Plan[...]
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚK 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚK @ Częstochowa DŚK
Lut 7@18:00 – Lut 9@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚK @  Częstochowa DŚK
07–09.02.2020 — Dom św. Kaspra Wstęp­ny plan reko­lek­cji weekendowych/skupienia Pią­tek: Zakwa­te­ro­wa­nie 18:00 — Kola­cja 20:00 — Eucha­ry­stia Cisza do obia­du Sobo­ta: 800 Modli­twa poran­na- Jutrz­nia (ści­słe mil­cze­nie do obia­du) 830 Śnia­da­nie 1000 Kon­fe­ren­cja 1100 Roz­wa­ża­nia w gru­pach[...]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Rekolekcje weekendowe/ skupienie w Ożarowie Maz. 18:00
Rekolekcje weekendowe/ skupienie w Ożarowie Maz. @ Ożarów Maz.
Lut 21@18:00 – Lut 23@12:00
Rekolekcje weekendowe/ skupienie w Ożarowie Maz. @ Ożarów Maz.
21–23.02.2020 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych W programie rekolekcji:  codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa, doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu[...]
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie 18:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ Swarzewo
Lut 21@18:00 – Lut 23@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Swarzewie @ Swarzewo
21–23.02.2020 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych
22
23
24
25
26
27
28
29