siedziba: DOM MISYJNY ŚW. KASPRA

ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
tel. 34 366 48 36

Moderator Podregionu:

?????????????????????????????????????????????????????????
Ks. Daniel Mokwa CPPS

Animatorzy Podregionu:
DSCN2574zosia      ?????????????????????????????????????????????????????????
1. Zofia Staś — Oleśnica
2. Józef Siwicki — Lubin

 

Animatorzy Diecezjalni

Diecezja Częstochowska:
dscn2484a

1. Hali­na Pru­sko - Częstochowa, 
2.

Diecezja Katowicka:
dscn2660c dscn2638a

  1.  Maria Ści­bor — Katowice
  2.  Jolan­ta Polok — Ruda Śląska
    Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji katowickiej

Diecezja Wrocławska
dscn2647a dscn2721c

  1. Hali­na Zakrzew­ska — Wrocław
  2. Ryszard Dia­kow­ski — Wrocław

Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska:

   
1. Elż­bie­ta Wie­czor­kie­wiczZie­lo­na Góra, para­fia Trój­cy Świętej
2. Urszu­la PiłatZie­lo­na Góra, para­fia św. Alberta
Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji zielonogórsko-gorzowskiej

Diecezja Tarnowska:
1. brak
2.

Diecezja Kaliska:
 

  1. Maria Przy­był — Ostrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Antoniego
  2. Mał­go­rza­ta Woj­tu­nik — Ostrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Sta­ni­sła­wa   Biskupa

Diecezja Legnicka:
dscn2484b

  1. Edward Jało­wic­ki – Lubin, para­fia Św. Jana Sarkandra

Diecezja Opolska:

 

  1. Geno­we­fa Wojna