siedziba: DOM MISYJNY ŚW. KASPRA

ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
tel. 34 366 48 36

Moderator Podregionu:


Ks. Daniel Mokwa CPPS

Animatorzy Podregionu:
DSCN2574zosia          
1. Zofia Staś -Oleśnica,  2. Józef Siwicki - Lubin

 

Animatorzy Diecezjalni

Diecezja Częstochowska:
dscn2484a

1. Halina Prusko - Częstochowa, 
2.

Diecezja Katowicka:
dscn2660c dscn2638a

 1.  Maria Ści­bor — Kato­wi­ce
 2.  Jolan­ta Polok — Ruda Ślą­ska
  Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji katowickiej

Diecezja Wrocławska
dscn2647a dscn2721c

 1. Hali­na Zakrzew­skaWro­cław
 2. Ryszard Dia­kow­skiWro­cław

Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska:

   
1. Elż­bie­ta Wie­czor­kie­wiczZie­lo­na Góra, para­fia Trój­cy Świętej
2. Urszu­la PiłatZie­lo­na Góra, para­fia św. Alberta
Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji zielonogórsko-gorzowskiej

Diecezja Tarnowska:
1. brak
2.

Diecezja Kaliska:
 

 1. Maria Przy­byłOstrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Antoniego
 2. Mał­go­rza­ta Woj­tu­nikOstrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Sta­ni­sła­wa Biskupa

Diecezja Legnicka:
dscn2484b

 1. Edward Jało­wic­ki – Lubin, para­fia Św. Jana Sarkandra

Diecezja Opolska:

 

 1. Geno­we­fa Woj­nar — Opo­le
 2. Micha­li­na Bie­rów­ka - Kędzie­rzyn Koźle