sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. KASPRA

ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
tel. 34 366 48 36

Moderator podregionu:

Ks. Daniel Mokwa CPPS

?????????????????????????????????????????????????????????

Animatorzy podregionu:
DSCN2574zosia      ?????????????????????????????????????????????????????????
1. Zofia Staś — Oleśnica
2. Józef Siwicki — Lubin

 

Animatorzy diecezjalni

Die­ce­zja częstochowska:
dscn2484a
1. Hali­na Pru­sko — Czę­sto­cho­wa, parafia
2.

Die­ce­zja katowicka:
dscn2660c dscn2638a

  1.  Maria Ści­bor — Katowice
  2.  Jolan­ta Polok — Ruda Śląska

Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji katowickiej

Die­ce­zja wrocławska
dscn2647a dscn2721c

  1. Hali­na Zakrzew­ska — Wrocław
  2. Ryszard Dia­kow­ski — Wrocław

Die­ce­zja zielonogórsko–gorzowska:
Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji zielonogórsko-gorzowskiej

   
1. Elż­bie­ta Wie­czor­kie­wicz — Zie­lo­na Góra, para­fia Trój­cy Świętej
2. Urszu­la Piłat — Zie­lo­na Góra, para­fia św. Alberta

Die­ce­zja tarnowska:
1. brak
2.

Die­ce­zja kaliska:
 

  1. Maria Przy­był — Ostrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Antoniego
  2. Mał­go­rza­ta Woj­tu­nik — Ostrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Sta­ni­sła­wa   Biskupa

Die­ce­zja legnicka:
dscn2484b

  1. Edward Jało­wic­ki – Lubin, para­fia Św. Jana Sarkandra

Die­ce­zja opolska:

 

  1. Geno­we­fa Wojna